CBG

Cigar Box Guitar, forkortet CBG, er den betegnelse der bedst dækker de instrumenter der bygges hos Upstream Guitars.

Der findes rigtig mange gode sider der omtaler CBG’er og deres oprindelse, jeg vil derfor undlade at komme med en længere udredning herom her, blot konstatere at det absolut ikke er et nyt fanomen da de kan spores tilbage til 1800 tallets Amerika.

Generelt er der tale om hjemmebyggede strengeinstrumenter, det være sig den 1-strengede Diddley-bow, 3 og 4 strengede guitarer, violinener, ukuleler, basser, dulcimer sticks, og alt derimellem.
Som regel har instrumenterne de normale skala længder (afstand mellem de punkter hvor strengede understøttes). Da især guitar modellerne bygges med færre strenge end deres almindelige søskende, er de på en og samme gang nemmere og sværere at spille på. De er nemmere, da de typisk stemmes med en såkaldt åben tuning, og der kan faktisk spilles et tilnærmet akkord spil med en finger på tværs over alle strengene på fingerbrættet, mange bruger desuden en slide (et rør der tages på den ene finger) der så slides ned over strengene. Vil man spille de efter bogen korrekte akkorder kan der dog opstå visse udfordringer, for det første fordi der f.eks. på en 3-strenget guitar, reelt kun er to strenge, øverste og nederste strenge tunes normalt til samme tone, bare med en oktav imellem, meget almindelige tuninger er GDG og AEA, det kan derfor være svært at nå ud til akkord tonerne, en del akkorder består af 4 toner, og her bliver det altså umuligt at lave dem korrekt på en 3-strenget guitar.

Ud over at et instrument skal kunne tunes, og være bygget sådan at det faktisk er muligt at spille på det, er den eneste regel for CBG’er, at der ingen regler er. Alt er tilladt, ingen form er forkert, ingen forventer der bruges bestemte materialer, rigtig mange af de guitarer der bygges rundt omkring, bygges af genbrugsmaterialer, især kroppene laves af bokse, kasser, og beholdere, der tidligere har haft et andet formål.

Næsten alt på en CBG kan laves ud af noget der normalt ikke hører til i instrumentverdenen. Halsen laves at et stykke træ på ca. 90 cm. længe. Til kroppen bruges en boks af en eller anden type, vigtigst er at den har noget klang, der laves lydhuller i boksen, så lyden kan komme ud. Et lille hængsel kan bruges til at fastgøre strengene til kroppen, et par 6-8mm bolte fungere fint som bro og sadel. Stemmeskruerne er det sted hvor der typiske er behov for rigtig guitar dele, da der ikke er meget andet der har en udveksling og stabilitet der kan erstatte disse. Sidst men ikke mindst skal der en streng til, når tingene så lige er samlet er guitaren klar til at spille. Indbygges der elektronik i guitaren, så som omskiftere, tone- og volume kontrol, er disse normalt også enheder der er tænkt til instrumenter fra starten. Den mest brugte pick-up er af Piezo typen, hvilket er en simpel pick-up type, der opfanger bevægelserne i instrumentet, om end de kan købes klar til brug, kan de også findes i forskellige dagligdags ting, såsom røgalarmer, hvor de fungerer som lydgiver. Bruges en Piezo som pick-up, skal den bare loddes til et jackstik i guitaren, så er den klar til at sætte til guitarforstærkeren. Magnetiske pick-up’er bruges også jævnligt, jeg bruger dem ofte i kombination med Piezo pic-up’en og en omskifter, så de kan benyttes individuelt, eller i visse tilfælde samtidig. Nogle bokse har så tykke sider at de ikke fungerer ret godt akustisk, i disse tilfælde er den magnetiske pick-up overlegen i forhold til Piezo’en, da den, simpelt sagt, opfanger strengenes vibration.

Ovenstående er måske nok at gøre tingene meget simple, men faktisk skal der ikke meget til at lave et spilbart instrument.

Noget af det bedste ved CBG’er er at de hver især har helt deres egen lyd, og dermed alle sammen er noget helt specielt.